Skip to content Skip to footer

Esittely

Bitcoin on kerran sukupolvessa ilmestyvä innovaatio, jolla on potentiaalia mullistaa monet yhteiskuntamme osa-alueet. Uskomme vahvasti, että Bitcoin tulee olemaan merkittävä osa tulevaisuuden globaalia finanssijärjestelmää. Koska näemme Bitcoinin käytön kasvavan globaalisti, myös sen taustalla oleva todiste työstä – prosessi (Proof of Work, PoW), niin kutsuttu Bitcoin-louhinta, kasvaa luonnollisesti. Energiantuotanto ja -käyttö on sivilisaation perusnäkökohta, ja mitä enemmän energiantuotantoa hyödynnämme, sitä enemmän mahdollisuuksia meillä on yhteiskuntana kasvaa. Bitcoinin keskeinen innovaatio on rahan yhdistäminen energiaan, raha pitää yhteiskunnan koossa ja energia ajaa yhteiskuntaa eteenpäin; näiden kahden tekijän yhdistäminen on historiallisesti merkityksellistä.

Olemme hyvin varhaisessa vaiheessa Bitcoinin omaksumista ja Bitcoin-louhintateollisuuden yleistymistä energia-alalla. Kuten kaikkien uusien teknologioiden kohdalla, niiden ymmärtäminen ja omaksuminen vie aikaa. Uusien teknologioiden käyttöönoton luonnollinen eteneminen johtaa niiden integroitumiseen olemassa olevaan infrastruktuuriin, koska se tuo suurempaa hyötyä ja arvoa yhteiskunnalle. Tämän potentiaalin vuoksi keskitymme vahvasti Bitcoin-louhinnan mahdollisuuksiin uusien innovaatioiden kautta.

Uusiutuvan energian haasteet

Siirtyminen uusiutuvien energialähteiden, kuten tuuli- ja aurinkoenergian, käyttöön on välttämätön askel kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja ilmastonmuutoksen torjumisessa. Kuitenkin näiden energialähteiden integroiminen verkkoon tuo mukanaan useita haasteita, kuten tarjonnan epäsäännöllisyys, verkon vakaus, taloudelliset esteet ja energian varastointi. Louhinnan joustavuuden ansiosta näitä ongelmia voidaan lieventää integroimalla Bitcoin-louhinta osaksi energian tuotantoa.

Ensimmäinen suuri haaste on epäsäännöllisyys. Toisin kuin perinteiset energialähteet, kuten hiili tai kaasu, jotka voivat tuottaa energiaa jatkuvasti, uusiutuvat energialähteet ovat epäsäännöllisiä. Ne tuottavat energiaa vain, kun tuuli puhaltaa tai aurinko paistaa. Tämä vaihtelevuus voi johtaa yli- tai alituotannon jaksoihin, jotka voivat horjuttaa verkkoa, jos niitä ei hallita asianmukaisesti.

Verkon vakaus on toinen merkittävä huolenaihe. Uusiutuvan energian epäsäännöllisyys voi johtaa ongelmiin, kuten jännitevaihteluihin tai taajuuspoikkeamiin, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita tai häiritä sähkönjakelua.

Myös uusiutuvaan energiaan liittyvät taloudelliset haasteet ovat merkittäviä. Vaikka uusiutuvan energian hinta on laskenut, se voi joissakin tapauksissa olla kalliimpaa kuin perinteiset energialähteet. Tämä pätee erityisesti, kun otetaan huomioon energian varastoinnin ja verkkopäivitysten kustannukset.

Lopuksi on energian varastointiongelma. Uusiutuvan energian epäsäännöllisen luonteen vuoksi tarvitaan energianvarastointijärjestelmiä, jotka voivat varastoida ylimääräistä energiaa ylituotannon aikana ja vapauttaa sitä alituotannon aikana. Kuitenkin nykyiset energianvarastointiteknologiat, kuten akut, ovat vielä suhteellisen kalliita ja niiden kapasiteetti on rajoitettu.

Ratkaisu

Bitcoin-louhinta, prosessi, jolla uudet Bitcoinit luodaan ja verkko turvataan, vaatii merkittävän määrän laskentatehoa ja siten sähköä. Tämä korkea energiankulutus on herättänyt huolta Bitcoin-louhinnan ympäristövaikutuksista. Kuitenkin Bitcoin-louhinta voisi potentiaalisesti auttaa lieventämään joitakin uusiutuvaan energiaan liittyviä ongelmia.

Joustavuus ja verkon vakaus: Bitcoin-louhinta on joustava siinä, milloin se kuluttaa sähköä. Louhintaa voidaan lisätä silloin, kun verkossa on ylimääräistä sähköä, ja vähentää sitä, kun sähköä on vähän. Tämä tekee louhinnasta hyvin soveltuvan ratkaisun toimimaan kysyntäjoustossa auttaen tasapainottamaan tarjontaa ja kysyntää sähköverkossa. Säätämällä energiankulutustaan verkon olosuhteiden mukaan Bitcoin-louhijat voivat auttaa vakauttamaan verkkoa.

Sijainnista riippumaton: Bitcoin-louhintaa voidaan tehdä missä päin maailmaa tahansa, kunhan on internet-yhteys. Tämä tarkoittaa, että louhintaa voidaan perustaa paikkoihin, joissa on runsaasti uusiutuvia energialähteitä, vaikka nämä paikat olisivatkin kaukana suurista väestökeskuksista. Tämä voi auttaa hyödyntämään ylimääräistä uusiutuvaa energiaa, joka muuten saattaisi jäädä käyttämättä siirto-ongelmien vuoksi.

Energian varastoinnin vaihtoehto: Sen sijaan, että ylimääräinen energia varastoidaan myöhempää käyttöä varten, sitä voitaisiin käyttää Bitcoin-louhintaan. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä alueilla, joilla fyysiset energianvarastointiratkaisut eivät ole toteutettavissa tai taloudellisesti kannattavia. Tämä voisi tarjota taloudellisen kannustimen uusiutuvan energian tuotannolle myös ylituotannon aikana, mikä mahdollisesti tekee uusiutuvan energian hankkeista taloudellisesti kannattavampia.

Taloudelliset kannustimet: Mahdolliset Bitcoin-louhinnasta saatavat voitot voivat tarjota vahvan taloudellisen kannustimen uusiutuvan energian hankkeiden kehittämiselle. Tämä voisi auttaa kompensoimaan uusiutuvaan energiaan liittyviä korkeampia kustannuksia ja tehdä siitä kilpailukykyisempää perinteisten energialähteiden kanssa.

Lämmöntuotanto ja kaukolämmön integrointi: Sen sijaan, että Bitcoin-louhinnan tuottama ylimääräinen lämpö päästettäisiin ympäristöön, sitä voitaisiin hyödyntää ja integroida kaukolämpöjärjestelmiin. Bitcoin-louhinnan hukkalämmön hyödyntämisen ansiosta voidaan vähentää muiden, mahdollisesti vähemmän ympäristöystävällisten lämmönlähteiden tarvetta. Se voi myös vähentää kaukolämmön käyttäjien lämmityskustannuksia.